Betafence

Gefundeerde keuze dankzij Runa

Betafence, wereldmarktleider in omheiningen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeter beveiliging, keek uit naar een partner voor de begeleiding en ondersteuning van haar nieuwe contracten vaste en mobiele telefonie.  Er werd gekozen voor Runa.

“Het resultaat van deze opdracht is een gefundeerde keuze voor de operatoren waarmee nieuwe contracten werden aangegaan”

Duidelijke behoefte

Met het oog op het aangaan van nieuwe termijncontracten voor de vaste en mobiele telefonie, werd de nood aan een objectief zicht op het telecomprofiel van de firma Betafence heel duidelijk.  Ook de evaluatie met kennis van zaken van de nieuwe prijsstructuur ten gevolge van nieuwe voorstellen vaste en mobiele telefonie werd een duidelijke behoefte.

Opdracht

‍De opdracht van Runa bestond uit:
  • Prijsnegotiatie voor de nieuwe contracten vaste en mobiele telefonie
  • Factuurcontrole voor vaste en vobiele telefonie op basis van de nieuwe contractvoorwaarden, op basis van de 1e volledige maand na oplevering van de contracten

Onderhandelingen

Dankzij de consultancy van Runa gebeurde de negotiatie betreffende de nieuwe contractvoorwaarden van de firma Betafence met haar telecomoperatoren op basis van:
  • Gedetailleerde en objectieve berekeningen
  • Een kritische reflectie omtrent de actuele en toekomstige behoeften van het bedrijf inzake telecom, waarbij deze bedenkingen konden worden voorgelegd aan de operatoren met wie een nieuw contract werd aangegaan
  • Eénduidige antwoorden omtrent mogelijke onduidelijkheden in de offertes van de operatoren betrokken in de onderhandelingen
  • Marktkennis omtrent de tarieven en mogelijkheden inzake vaste en mobiele telefonie

Resultaat

Het resultaat van deze opdracht is een gefundeerde keuze voor de operatoren waarmee nieuwe contracten werden aangegaan, en door de factuurcontrole  zicht op het correct toepassen van de nieuwe contractvoorwaarden voor de firma Betafence. Runa heeft als telecom consultant, sinds ruim 14 jaar, een gedegen ervaring in de begeleiding van (openbare) aanbestedingen of doorlichting van de telecom van haar klanten, zowel in de publieke als private sector.